Έρευνα & Καινοτομία

Τελική πιλοτική δοκιμή του Ευρωπαϊκού έργου SENSKIN στη γέφυρα Γ4 της Εγνατίας Οδού

Το 48 μηνών διάρκειας Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SENSKIN που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Η2020, διοργανώνει την τελική πιλοτική δοκιμή στο πλαίσιο της 3ης διεθνούς ημερίδας στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π., στο Μέτσοβο.

Τη διεθνή ημερίδα συνδιοργανώνουν η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το Ερευνητικό Ινστιτούτο DNDI εταίροι της κοινοπραξίας του έργου.

Μετά από μία επιτυχημένη πρώτη πιλοτική δοκιμή του έργου SENSKIN που έγινε στις 24-25 Μαΐου, στην Κωνσταντινούπολη, με την εγκατάσταση των αισθητήρων SENSKIN στην κρεμαστή Γέφυρα του Βοσπόρου Ι,  έρχεται η τελική πιλοτική δοκιμή σε γέφυρα της Εγνατίας Οδού, για να κλείσει έτσι ένας κύκλος σημαντικών εργασιών και έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της 3ης διεθνούς ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έως τώρα πορεία του έργου, τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης υποδομών SENSKIN και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες και παρουσιάσεις τόσο από τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου, όσο και από διακεκριμένους ομιλητές του χώρου.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί βάσει του σχεδιασμού και της υποστήριξης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  η τελική πιλοτική δοκιμή κατά τη διάρκεια της οποίας, οι συμμετέχοντες του συνεδρίου θα επισκεφτούν την χαραδρογέφυρα Κρυσταλλοπηγής Γ4 της Εγνατίας Οδού, όπου θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί η προτεινόμενη τεχνολογική λύση του έργου SENSKIN σε πραγματικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, 4 φορτηγά των 45 τόνων θα εγκατασταθούν στο κατάστρωμα της γέφυρας,  ώστε να προκαλέσουν μετρήσιμες συνθήκες φόρτισης, οι οποίες θα μπορέσουν να πιστοποιήσουν τη λειτουργία του αισθητήρα και γενικότερα του συστήματος αλλά και να επιβεβαιώσουν τη δομική ασφάλεια της μεγάλης σύμμικτης χαραδρογέφυρας. Θα εξεταστούν 2 σενάρια όπου το πρώτο σενάριο θα έχει τα φορτηγά σε στάση και το 2ο σενάριο θα έχει τα φορτηγά να διασχίζουν τη γέφυρα σε διάφορες ταχύτητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της συνάντησης εργασίας και της πιλοτικής δοκιμής παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου SENSKIN.

close menu