Έρευνα & Καινοτομία

Συνεργασία της ΕΑΒ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την ενίσχυση της έρευνας

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές τεχνογνωσίας της χώρας, συνεχίζει τις επιτυχείς συνεργασίες με τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Η ΕΑΒ, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Παπακώστα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, και τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε πεδία συνεργασίας στους άξονες Έρευνας και Εκπαίδευσης, ενώ αποφασίστηκε και την επόμενη χρονιά η ΕΑΒ να συνεχίσει να ενισχύει τη φοιτητική ομάδα “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” του ΠΑΔΑ με σύνθετα υλικά για την κατασκευή του νέου οχήματος τεχνολογίας carbon fiber monocoque.

Στόχος, η πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης.

Ειδικότερα, η ΕΑΒ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαπίστωσαν την εξασφάλιση μέσω της από κοινού συνεργασίας τους αμοιβαίων επωφελών αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στην επιτυχία της αποστολής των δύο φορέων.

close menu