Προϊόντα-Υπηρεσίες

Συνεργασία της CyberStream με τη TIBCO για την πλατφόρμα WebFOCUS

Η καινοτόμος και βραβευμένη πλατφόρμα WebFOCUS της TIBCO είναι τώρα διαθέσιμη σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμεί να αξιοποιήσει τη νέα τεχνολογική τάση υλοποίησης σύγχρονων εφαρμογών Big Data Analytics και Web Business Intelligence σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους, όπως είναι το Azure της Microsoft, το AWS της Amazon, το Google Cloud, κ.α., ή ακόμα και υποδομές Private Cloud.

Η πλατφόρμα TIBCO WebFOCUS:

  • Είναι μία ολοκληρωμένη λύση για Enterprise Business Intelligence και Analytics, που ενσωματώνει σε ενιαίο περιβάλλον λειτουργίες για τη Διαχείριση των Δεδομένων (Data Management), για την οπτική διερεύνηση και ανακάλυψη (Visual Exploration and Discovery), καθώς και για Predictive Analytics, μέσω της αξιοποίησης πολυάριθμων, εξειδικευμένων τύπων γραφικής απεικόνισης,
  • Συνδυάζει τις λειτουργίες αυτές με εφαρμογές Data Science σε μία ομοιογενή πλατφόρμα, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων βασισμένων στην ανάλυση των δεδομένων, μέσα από αναφορές, dashboards και άλλες εφαρμογές χρηστών που είναι εύκολα προσβάσιμες,
  • Περιλαμβάνει το σύνολο των υποσυστημάτων που απαιτούνται για τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών dashboarding και BI:
  • Data Adapters και ETL (με το εργαλείο Data Migrator) για τη σύνδεση με πηγές δεδομένων και την άντληση πληροφοριών,
  • Authoring για τη σχεδίαση και υλοποίηση αναφορών, dashboards και εξειδικευμένων εφαρμογών (Predictive Analytics, Location Analytics, κ.α.), με τα εργαλεία Designer, InfoAssist & AppStudio, καθώς και εργαλεία οπτικοποίησης τρίτων κατασκευαστών,
  • Διάχυσης αποτελεσμάτων μέσα από το WebFOCUS Portal, τα Reporting Server και Report Caster για πρόσβαση μέσω web, ενώ υποστηρίζεται η offline πρόσβαση (Analytics Anywhere) και η πρόσβαση μέσω smart συσκευών (Mobile Enablement), και, τέλος
  • Ενσωμάτωσης σε portals και web εφαρμογές τρίτων, μέσω του ενσωματωμένου WebService API,
  • Yποστηρίζει εξαιρετικά ευρεία κλιμάκωση, επιτρέποντας ακόμα και σε εκατομμύρια χρήστες να έχουν γρήγορη, εύκολη και οικονομική πρόσβαση σε αναφορές, Dashboards, και αλληλεπιδραστικές εφαρμογές, και
  • Ενσωματώνει έτοιμη λειτουργικότητα και εφαρμογές για πολλούς κάθετους επιχειρηματικούς τομείς, όπως είναι ο Χρηματοπιστωτικός, Υγείας, Ασφάλειας, Λιανικής, Βιομηχανίας, Δημοσίου, Μεταφορών, Logistics και πολλών άλλων.

Το TIBCO WebFOCUS® συμπληρώνει στρατηγικά τις λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρει η CyberStream στην περιοχή των Big Data Analytics (http://www.cyberstream.gr/solutions/analytics), όπως είναι οι TIBCO Spotfire, TIBCO Data Science, και TIBCO Streaming, και προσθέτει ένα κρίσιμο εργαλείο υψηλής εξειδίκευσης στη διάθεση των πελατών της για τον «εκδημοκρατισμό» των δεδομένων τους, μέσω της απρόσκοπτης και απλής διαδικασίας πρόσβασης σε αυτά, όλων των χρηστών, κάθε επιπέδου.

close menu