Τεχνολογίες

Συνεργασία CyberStream με Snowflake για την παροχή λύσεων Cloud Data Warehouse / Data Lake.

Η ομάδα Data Analytics της CyberStream κάνει από σήμερα διαθέσιμη την καινοτόμο πλατφόρμα Data Cloud της Snowflake, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογική τάση υλοποίησης σύγχρονων Cloud Data Warehouses (CDW) και Data Lakes (DL) σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους, όπως είναι το Azure της Microsoft, το AWS της Amazon, το Google Cloud, κ.α.

H πλατφόρμα Data Cloud της Snowflake:

  • Προσφέρει ένα ομοιογενές, ενοποιημένο περιβάλλον συγκέντρωσης, διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης δεδομένων, προσπελάσιμο από παντού,
  • Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα, διευκολύνοντας την αποτελεσματική διοίκησή τους (Data Governance) και επεκτείνοντας τη βάση των χρηστών που μπορούν να τα αξιοποιήσουν,
  • Υποστηρίζει κάθε είδους data-intensive εφαρμογή (Data Warehouse, Data Lake, Data Engineering, Data Science, Visual Analytics, Data Sharing, κ.α.),
  • Εξαλείφει το κόστος σύνθετων και δαπανηρών διαδικασιών ETL, αξιοποιώντας την κατοχυρωμένη αρχιτεκτονική Snowgrid για πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε πολλαπλά περιβάλλοντα νέφους, όλων των γνωστών παρόχων (Google Cloud, MS Azure, AWS), και την υλοποίηση Virtual Data Warehouse,
  • Ενσωματώνει τις κατοχυρωμένες τεχνολογίες Snowpark Developer Framework, επιτρέποντας στους μηχανικούς λογισμικού (Data Scientists, Data Engineers, Product Development Teams, κλπ.) να χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τις γλώσσες προγραμματισμού της επιλογής τους για την υλοποίηση εφαρμογών Big Data Analytics, Machine Learning (ML), κ.α., και
  • Προάγει τον «εκδημοκρατισμό» των δεδομένων, όπου και αν βρίσκονται αποθηκευμένα, μέσω της απρόσκοπτης και απλής διαδικασίας πρόσβασης σε αυτά, χρηστών από κάθε δυνατό επίπεδο και ρόλο.

Η πλατφόρμα της Snowflake συμπληρώνει στρατηγικά τις λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρει η CyberStream στην περιοχή των Big Data Analytics (http://www.cyberstream.gr/solutions/analytics) και προσθέτει ένα κρίσιμο εργαλείο υψηλής εξειδίκευσης στη διάθεση των πελατών της που προσανατολίζονται σε υποδομές cloud για τη διαχείριση των δεδομένων τους.

close menu