Πληροφορική

«Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος»: Η Νέα Εποχή του ΣΕΠΒΕ

Το 2024 συνιστά χρονικό ορόσημο για τον επιχειρηματικό φορέα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυσή του το 1994

Σε μια σημαντική κίνηση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ). Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με στόχο την εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των εταιρειών πληροφορικής σε όλη τη χώρα.

Το 2024 αποτελεί ορόσημο για τον ΣΕΤΠΕ, καθώς φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυσή του το 1994. Ο Σύνδεσμος, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της τεχνολογίας πληροφορικής στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη του κλάδου.

Η μετονομασία σε ΣΕΤΠΕ συμβολίζει την εστίαση του Συνδέσμου στη συνολική ενίσχυση του τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής στη χώρα και τη δέσμευση του να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο για τις επιχειρήσεις του κλάδου, προωθώντας τις ανάγκες τους και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

close menu