Τεχνολογίες

Στρατηγική συνεργασία Nokia με Microsoft για προώθηση του βιομηχανικού edge computing

Nokia και Microsoft προχώρησαν στην σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με σκοπό την βελτίωση των υποδομών MX Industrial Edge, για την ενίσχυση των εταιρικών βιομηχανικών εφαρμογών και την βελτίωση της ασφάλειας τους.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση του Azure Cloud στην επιχειρηματική πλατφόρμα της Nokia, κάτι που όπως εξήγησε η εταιρεία θα παρέχει επιλογές για ένα συνδυασμό επιτόπιων cloud εφαρμογών που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης. Στους δυνητικούς πελάτες αυτής της συνεργασίας, περιλαμβάνονται η αυτοκινητοβιομηχανία, η βαριά βιομηχανία, τα logistics και οι κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Nokia η ενσωμάτωση της πλατφόρμας της Microsoft “θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η αύξηση της ασφάλειας των εργαζόμενων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης, ενώ θα μειώσει το ποσοστό των απαιτούμενων backhaul με τοπική επεξεργασία δεδομένων”.

Η συμφωνία ενισχύει τη λεγόμενη off-the-self βιομηχανικό edge computing λύση της εταιρείας και έρχεται σε συνέχεια των συνεργασιών που έχει επισυνάψει η Nokia στον κλάδο του industry 4.0 με αντίστοιχες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με την Kyndyl τον Φεβρουάριο

close menu