Στρατηγική Συνεργασία

Στρατηγική Συνεργασία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με Hellenic BioCluster

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Hellenic BioCluster (HBio) με στόχο την ανάπτυξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της υγείας και της βιοτεχνολογίας μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των εξαγωγών. Μέσω της ανταλλαγής γνώσης, θα εξεταστούν συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις που διοργανώνει το Hellenic BioCluster με τις αντίστοιχες δράσεις της HDB. Στόχος είναι να προσδιοριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά του κλάδου, αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον χώρο της υγείας.

Έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων, ενώ θα προσφέρονται υπηρεσίες – με σχήματα που θα δημιουργηθούν – για την προώθηση της συμβολής και του ρόλου της ελληνικής βιομηχανίας βιοεπιστημών στην παγκόσμια κοινότητα. Επίσης, θα δοθεί πρόσβαση για τα μέλη του HBIO στην ψηφιακή πλατφόρμα δικτύωσης/matchmaking “InnoAgora- powered by HDB”, με στόχο τη διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα, την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και την εύρεση εμπορικών εταίρων.

Ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Παντελής Τζωρτζάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ενισχύουμε τη συνεργασία με το Hbio, ένα cluster που παράγει αξιόλογο έργο για το οικοσύστημα των εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του biohealth. Με την υποστήριξη της HDB σε επίπεδο σχεδιασμού και παροχής καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και δικτύωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας InnoAgora θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των εταιριών».

«Το Hellenic Biocluster επιδιώκει συστηματικά στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της υγείας και της βιοτεχνολογίας. Η επιχειρηματική και ερευνητική δράση των μελών μας διακρίνεται από υψηλή καινοτομία και εξωστρέφεια και πιστεύουμε πως η HDB αποτελεί έναν κομβικό συνεργάτη για να επιτύχουμε τους στόχους μας», συμπλήρωσε η Ιωάννα Κούκλη, πρόεδρος του cluster.

close menu