Στρατηγική Συνεργασία

Στρατηγική συνεργασία Cosmos Business Systems και Pobuca

Cosmos Business Systems και Pobuca προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία  με την οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους και επιδιώκουν ακόμη μεγαλύτερη εξάπλωση και διείσδυση σε ολοκληρωμένες λύσεις Customer Experience & Loyalty.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Pobuca θα προωθεί τις λύσεις της στο χώρο του CX & Loyalty καθώς και συναφών λύσεων στο πελατολόγιό της ενώ την προμήθεια και υποστήριξη εξοπλισμού υποδομής και των αντίστοιχων αδειών λογισμικού (system software) θα αναλαμβάνει η Cosmos Business Systems. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να προσφέρονται ανταγωνιστικές τιμές στο hardware και ολοκληρωμένες λύσεις CX που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην κάθε επιχείρηση με άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Η Pobuca (πρώην SiEBEN) αποτελεί scale-up εταιρεία παροχής CRM software. Στα 20 χρόνια λειτουργίας της παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής εφαρμογής των λύσεων της, όπως επίσης και περαιτέρω υποστήριξη με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της και την αύξηση των πωλήσεων τους.

close menu