Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ οι ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο ΟΤΕ είναι ο ανάδοχος του έργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την “ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ” έναντι 2,565 εκατ. ευρώ. Υπεργολάβοι του έργου είναι οι εταιρείες Initia και SRC.

Το έργο αφορά στην λειτουργία κατάλληλης ευφυούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα διαθέτει τις ανάλογες υποστηρικτικές ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες και η ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με σκοπό την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και υποδομής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ θα διενεργηθούν και ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνιακής προβολής του.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνών καθώς και εφαρμογών λογισμικού,
  • λειτουργία ευφυούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας
  • ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και λοιπών υποστηρικτικών εφαρμογών,
  • ψηφιοποίηση αρχείου της διεύθυνσης Μεταφορών της ΠΙΝ,
  • ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνιακής προβολής.
close menu