Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ οι οπτικές ίνες του δικτύου κβαντικών υποδομών του ΕΔΥΤΕ για 2,23 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση με το ΕΔΥΤΕ για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2.232.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

  • τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών για τη δημιουργία του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI (κατά τους πρώτους έξι μήνες του έργου),
  • την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για 15 έτη καθώς και
  • τις υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για, επίσης, 15 έτη.
close menu