Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ η υποδομή τηλεφωνίας IP στα Πανεπιστήμια έναντι 5,9 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο ανάδοχος του έργου του ΕΔΥΤΕ για την προμήθεια υποδομής τηλεφωνίας ΙΡ για τους φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» στο πλαίσιο του υποέργου «εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών επικοινωνίας των ιδρυμάτων μέσω δικτύου» της Πράξης Ήφαιστος». Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του ΕΔΥΤΕ και της αναδόχου εταιρείας ανέρχεται στα 5,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού (υλικού, λογισμικού και αδειών) τηλεφωνίας IP για τους ωφελούμενους φορείς της Πράξης.

Η σύμβαση περιλαμβάνει:

  • Την προμήθεια εξοπλισμού τηλεφωνίας IP των κατασκευαστριών εταιρειών Alcatel, Avaya, Cisco, Grandstream, LG-Ericsson, Mitel, NEC και Sangoma, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες υποδομές τηλεφωνίας IP. Για τους φορείς με υφιστάμενη υποδομή τηλεφωνίας ΙΡ, προκρίνεται η προμήθεια εξοπλισμού του ιδίου κατασκευαστή ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά την διαχείριση (ένταξη μιας τηλεφωνικής συσκευής άλλου κατασκευαστικού οίκου σε ένα υφιστάμενο Τηλεφωνικό Κέντρο) καθώς και την Λειτουργικότητα προηγμένων λειτουργιών.
  • Την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, μελέτη εφαρμογής, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πολυετή συντήρηση. Για κάθε φορέα προβλέπεται η προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου τύπου appliance ή εικονικής μηχανής (VM)
close menu