Τηλεπικοινωνίες

Στο 50,86% το ποσοστό της Deutsche Telecom στον ΟΤΕ

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι:

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία DEUTSCHE TELEKOM AG (DT), με έδρα τη Βόννη της Γερμανίας, γνωστοποίησε στην ΟΤΕ Α.Ε. ότι στις 29.11.2022, το ποσοστό της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε. ανήλθε σε 50,86%.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της DT επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε., εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με τις ίδιες μετοχές τα οποία σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία αναστέλλονται, ανήλθε κατά την ίδια ημέρα, ήτοι στις 29.11.2022, σε 51,32%.

close menu