Τηλεπικοινωνίες

Στο 50% έφτασε το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ

Στην Deutche Telekom ανήκει πια το 50% των μετοχών του ΟΤΕ, ύστερα από το την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Γερμανική μητρική εταιρεία να αυξήσει την συμμετοχή της και το δικαίωμα ψήφου στο 50%, δεδομένου ότι τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις ίδιες μετοχές σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία έχουν ανασταλεί.

Τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της ΟΤΕ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που έχουν ανασταλεί, ανέρχονται σε 441,109,999. Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση της DT, ο αριθμός των μετοχών μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η DT ανέρχεται σε 220.567.676, ήτοι ποσοστό 50,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ.

close menu