Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Uni Systems & AMS η ψηφιοποίηση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας για 670 χιλ. ευρώ

Η ένωση εταιρειών «Uni Systems – AMS» ανέλαβε, την υλοποίηση του έργου «Ιστορίες για το Παρόν και το Μέλλον. Ψηφιακές αφηγήσεις από τα Αρχεία και τις Συλλογές του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 669.350 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση νέων αρχειακών τεκμηρίων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, μεταξύ των οποίων η συλλογή από προπολεμικές εφημερίδες που κατέχει, και η δημιουργία εικονικών εμπειριών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και με ευρηματικούς τρόπους αφήγησης.

Τι αφορά το έργο

Συνοπτικά, το έργο αφορά: στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των συλλογών, στην προμήθεια συστήματος ευρετηρίασης, απόθεσης και διαχείρισης συλλογών, στη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων, στην ανάπτυξη μιας VR διαδραστικής αφηγηματικής εμπειρίας – Chest of Memories, στη δημιουργία 360 Virtual Tour για νεανικό κοινό, στην αναβάθμιση και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και διάχυσης πολυμεσικού περιεχομένου, σε δράσεις δημοσιότητας, σε υπηρεσίες εγκατάστασης, ανάλυσης, παραμετροποίησης και μετάπτωσης, στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και στην ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων-ραντεβού.

close menu