Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Nova-Satways το σύστημα προστασίας του Υμηττού

Η κοινοπραξία των εταιρειών Nova-Satways είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) “Υλοποίηση Ψηφιακών Δράσεων Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού – Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού”, έναντι 4,75 εκατ. ευρώ.

Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού» περιλαμβάνει δύο διακριτά αλλά αλληλένδετα Υποσυστήματα (ΥΣ):

  •  ΥΣ1: Συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων για την Πολιτική Προστασία βασισμένο κυρίως σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS).
  • ΥΣ2: Ανάδειξης Υμηττού και ανάπτυξης φιλοδασικής συνείδησης που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών και πολυκαναλικών υπηρεσιών προς τους δημότες 10 δήμων αλλά και του Λεκανοπεδίου γενικότερα.

TAGS:

close menu