Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Intracom Telecom και Γρίβας ο έλεγχος εγγράφων του υπ. Ναυτιλίας

Στην ένωση εταιρειών «Intracom Telecom – Γρίβας» κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο με τίτλο «Εξειδικευμένες φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων – βιομετρικών στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς Αρχές Δίωξης».

Η παραπάνω ένωση αναδείχθηκε ανάδοχος, με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η Adaptit. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 250 φορητών συσκευών για την ενίσχυση ελέγχων και ταυτοποίησης στα πλαίσια ελέγχων των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων

Οι φορητές συσκευές θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου – εγκυρότητας ταξιδιωτικών και νομιμοποιητικών εγγράφων (δελτίο αιτούντος ασύλου) και θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων και τη διασταύρωση στοιχείων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας η άλλων φορέων. Οι μονάδες ελέγχου (add-on) θα συνοδεύονται με ισάριθμες συσκευές φορητών έξυπνων τηλεφώνων (smartphones), με τις οποίες θα διασυνδέονται, θα διαλειτουργούν πλήρως και θα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα πρέπει να προσφερθεί μια ολοκληρωμένη λύση (υλικό και λογισμικό με τις απαραίτητες άδειες), η οποία να καλύπτει το σύνολο των τεχνικών και επιχειρησιακών αναγκών και των προδιαγραφών.

close menu