Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Adacom-EY το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών της ΑΑΔΕ έναντι 1,28 εκατ. ευρώ

Στην κοινοπραξία των εταιρειών Adacom-EΥ κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός της ΑΑΔΕ για την “Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών”, έναντι 1,285 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λήψης μέτρων προστασίας και διορθωτικών ενεργειών.
  • Αναθεώρηση των διαδικασιών/πολιτικών Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • Διενέργεια ελέγχων τρωτότητας και παρείσδυσης.
  • Ετήσιος εσωτερικός έλεγχος ασφάλειας πληροφοριών.
  • Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.
  • Υπηρεσίες διάχυσης και ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια (cybersecurity awareness).
  • Υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας.
  • Υπηρεσίες Υπευθύνου Ασφαλείας (Chief Information Security Officer as a service).
close menu