Εκδηλώσεις Teamworks

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2023 διοργανώνονται τα Συνέδρια e-Government Forum, Digital Health Care και DPO & ICΤ Security World

Την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 η TEAMWORKS | METATEAM διοργανώνει στο Ξενοδοχείο Divani Caravel αλλά και σε ψηφιακή μορφή τρία (3) κορυφαία Συνέδρια:

  • To 13ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «e-Government Forum»
  • To 13ο Συνέδριο «Digital Health Care»
  • To 9ο Συνέδριο «DPO & ICT SECURITY WORLD»

με παράλληλη φυσική και ψηφιακή Έκθεση.

Ταυτόχρονα με την φυσική διοργάνωση η TEAMWORKS | METATEAM θα υποστηρίξει την ψηφιακή μετάδοση των τριών Συνεδρίων στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό τρισδιάστατο Κέντρο «Πυθαγόρας» σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 80.000 μοναδικών Συνέδρων (επίσημα στοιχεία Google Analytics), που παρακολούθησαν ψηφιακά τα Συνέδριά της τα χρόνια της πανδημίας.

Στρατηγική και λόγοι της κοινής διεξαγωγής των τριών Διοργανώσεων
H Teamworks επέλεξε την κοινή διοργάνωση των τριών Συνεδρίων e-Government Forum, Digital Health Care και DPO & ICΤ Security World, καθώς θεωρεί ότι ο οι συγκεκριμένοι τομείς, αν και διακριτοί και με ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, πρέπει να συνυπάρξουν συνεδριακά για την ολοκληρωμένη φυσική επικοινωνία μεταξύ Κυβερνητικών Παραγόντων, Στελεχών του Δημοσίου τομέα και Φορέων, Στελεχών Εταιρειών ΤΠΕ/ICT, που θα έχουν την επίσης την δυνατότητα επαφών και μέσω της Έκθεσης που διοργανώνεται στον συνεδριακό χώρο.

Η δέκατη τρίτη διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου «e-Government Forum», που θα διεξαχθεί μαζί με τα Συνέδρια Digital Health Care και DPO & ICΤ Security World, πραγματοποιείται σε μία καθοριστική περίοδο για την πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δημόσιο τομέα, η οποία χαρακτηρίζεται από την αναγκαιότητα της επίσπευσης των κατακυρώσεων των έργων ΤΠΕ, την επιτάχυνση της υλοποίησής τους, αλλά και την βελτίωση των διαδικασιών στην συνολική εικόνα του χώρου της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα με την φυσική διοργάνωση στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό τρισδιάστατο Κέντρο «Πυθαγόρας», η Teamworks θα υποστηρίξει την ψηφιακή μετάδοση των τριών Συνεδρίων σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και των εξωτερικό, καθώς έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 80.000 μοναδικών Συνέδρων (επίσημα στοιχεία Google Analytics), που παρακολούθησαν ψηφιακά τα Συνέδριά της τα χρόνια της πανδημίας.

e-Government Forum – Θεματολογία (28 και 29 Νοεμβρίου 2023):
Το 13ο e-Government Forum που διεξάγεται στις 28 και 29 Νοεμβρίου, είναι το μοναδικό Συνέδριο που διοργανώνεται με βασικό θεματολογικό πλαίσιο την καταγραφή Τεχνολογιών, Τάσεων, Υλοποιήσεων Έργων και Υπηρεσιών στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα. Μετέχουν Υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Ως ανεξάρτητη διοργάνωση στο e-Government Forum εντάσσεται το συνέδριο «Digital Health Care» που διεξάγεται στις 28 Νοεμβρίου και η θεματολογία του αφορά στα Ψηφιακά Συστήματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Digital Health Care – Θεματολογία (28 Νοεμβρίου 2023):
Το Συνέδριο Digital Health Care διοργανώνεται από το 2000 ως αυτόνομη Συνεδριακή Ενότητα στα Συνέδρια Greek ICT Forum και e-Government Forum. Η θεματολογία του επικεντρώνεται στην Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία, στην συνολική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Υγεία, στην διεύρυνση της χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής στην Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών.

Στις θεματικές ενότητες θα συζητηθούν θέματα που αφορούν σε: Επιτυχημένες υλοποιήσεις συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Τεχνολογίες αιχμής που αλλάζουν τον συμβατικό τρόπο Διοίκησης και Αξιοποίησης των Υπηρεσιών Υγείας. Κυβερνητική Στρατηγική στον τομέα των Ψηφιακών Συστημάτων Υγείας.
Κύρια επιδίωξη των διοργανωτών είναι η επαφή και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κυβερνητικών, υπηρεσιακών, πανεπιστημιακών και ειδικών της Υγείας, όπως επίσης στελεχών επιχειρήσεων, σε ένα διάλογο με στόχο την ανάλυση των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών.

DPO & ICT Security World – Θεματολογία (29 Νοεμβρίου 2023):
Το 9o Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας «DPO & ICT SECURITY WORLD», διοργανώνεται στις 29 Νοεμβρίου και επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογικές προοπτικές που διανοίγονται από την διευρυμένη αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών από επιχειρήσεις και φορείς στο cloud, στο 5G, στα Δίκτυα Νέας Γενιάς, στις εφαρμογές μέσω κινητών και στις δημόσιες πλατφόρμες επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σημαντικοί Τεχνοκράτες, Πανεπιστημιακοί, στελέχη του Ιδιωτικού, Τραπεζικού, Επιχειρηματικού και Δημοσίου τομέα, θα παρουσιάσουν και θα αναπτύξουν το τεχνολογικό και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας κατά των ΚυβερνοΑπειλών και θα αναφερθούν διεξοδικά στις στρατηγικές και λειτουργικές κατευθύνσεις, αλλά και στα επί μέρους θέματα της Στρατηγικής ΚυβερνοΑσφάλειας, που εφαρμόζεται στους τομείς της αρμοδιότητά τους.

Παράλληλα θα αναδείξει τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που διαφοροποιούν καταλυτικά τις παλιές διαδικασίες και εισάγουν νέες με κυρίαρχη την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα πληροφορικής, στην ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Από την πλευρά του δημοσίου έχουν προσκληθεί Κυβερνητικοί και Θεσμικοί Φορείς για να αναπτύξουν θεματολογία που αφορά στην “Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ & ICT), Φορέων και Οργανισμών

Συμμετέχουν επίσης: Διευθυντικά Στελέχη Τμημάτων Πληροφορικής σημαντικών Επιχειρήσεων και του Τραπεζικού και Δημόσιου Τομέα.

close menu