Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Worldline Greece το σύστημα πληρωμής φόρων εξωτερικού της ΑΑΔΕ

H ΑΑΔΕ υπέγραψε, σύμβαση με την Wordline Greece, για το έργο «υλοποίηση συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 625.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της ΑΑΔΕ, συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Το έργο έχει μεγάλη σημασία για την ΑΑΔΕ καθώς -σύμφωνα με τα στοιχεία της- θα διευκολυνθούν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα που ζουν στο εξωτερικό. Να σημειωθεί πως η ΑΑΔΕ διαθέτει ήδη
δίκτυο 265 εγκατεστημένων τερματικών σημείων πώλησης (Electronic funds transfer at point of sale, EFT/POS) με πιστοποίηση ασφάλειας PCI-PTS (desk/3200, PCI PTS v4) στα οποία μπορεί να γίνει σύνδεση της Wordline Greece.

close menu