Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems ανατέθηκε η Σύμβαση των Υπηρεσιών ECM IT για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Η Uni Systems ανακοινώνει την έναρξη νέας σύμβασης-πλαίσιο, για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων Enterprise Content Management (ECM) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Η σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών έχει ως μέγιστη αξία τα €8.900.000 και διάρκεια τα 4 έτη. Η Uni Systems, ως επικεφαλής εταιρεία της κοινοπραξίας με την Atos Βελγίου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την ΙΤ στρατηγική και το μετασχηματισμό του Οργανισμού, έργα ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού πληροφορικής, υποστήριξη κέντρου εξυπηρέτησης συστημάτων, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών σε σχέση με τις διάφορες ECM λύσεις και εφαρμογές του Οργανισμού που υποστηρίζουν τις κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες του.

Σε συνέχεια της ανάθεσης της σύμβασης, ο Νίκος Ψιμόγιαννος, Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Εξωτερικού της Uni Systems, δήλωσε: «Τα τελευταία 8 χρόνια η Uni Systems έχει καταφέρει επιτυχώς να υλοποιήσει πολλά έργα πληροφορικής για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), υποστηρίζοντας το στρατηγικό όραμα και πλάνο του. Η νέα αυτή σύμβαση που μας εμπιστεύτηκε ο ECHA, έρχεται ως απόδειξη της επιτυχημένης στρατηγικής δέσμευσης της Uni Systems στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο την ικανοποίηση των πελατών της. Αποτελεί αναγνώριση των επιτευγμάτων των ανθρώπων μας. Η εμπιστοσύνη ενός οργανισμού που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την ωριμότητα των ΤΠΕ λειτουργιών του, τις τεχνολογικά καταρτισμένες ομάδες του και την πρωτοπορία στις τεχνολογικές εξελίξεις, μας γεμίζει υπερηφάνεια και τροφοδοτεί τη δέσμευσή μας στους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους.»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) αποτελεί την κινητήρια δύναμη μεταξύ των κανονιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της ριζοσπαστικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα προς όφελος της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος αλλά και της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

close menu