Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Space Hellas o ψηφιακός μετασχηματισμός του Λιμενικού έναντι 3,6 εκατ. ευρώ

Η Space Hellas είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το έργο “Προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για το αρχηγείο του Λιμενικου Σώματος”, έναντι 3,6 εκατ ευρώ.

Το έργο αφορά στην δυναμική επέκταση στη χρήση νέων τεχνολογιών και η απαιτούμενη ταχύτητα προσαρμογής στις συνεχείς εξελίξεις περιλαμβάνει αφενός την ενίσχυση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν τα στελέχη του, αφετέρου στην ενίσχυση της υιοθέτησης από τον Φορέα, κουλτούρας απομακρυσμένης εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διατυπώνει την αναγκαιότητα προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού τελικού χρήστη (φορητού και σταθερού) για την εκτέλεση εργασιών και την ενίσχυση της δυνατότητας πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων και ασύρματης πρόσβασης.

close menu