Επιχειρήσεις

Στην Project 120 η ψηφιακή προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης

Η αξία της σύμβασης για την ψηφιακή προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης ανέρχεται στις 473.556 ευρώ, συν ΦΠΑ

H Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (ΕΦΑΠΟΘ) ανέθεσε στην «Project 120»το έργο με τίτλο «Προβολή πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης μέσω ψηφιακών εφαρμογών: οι μετασχηματισμοί του κεντρικού οδικού άξονα».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 473.556 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Α) Εργασίες τρισδιάστατης (3D) σάρωσης κινητών ευρημάτων,

Β) Ανάπτυξη ψηφιακού δίγλωσσου αποθετηρίου παρουσίασης επιλεγμένου αρχειακού υλικού της ΕΦΑΠΟΘ,

Γ) Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης περιεχομένου,

Δ) Υπηρεσίες: πιλοτικής λειτουργίας, Τεχνικής Υποστήριξης,

Ε) Μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών από παλιά συστήματα,

ΣΤ) Εκπαίδευσης προσωπικού,

Z) Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

close menu