Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Neuropublic το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του δήμου Θεσσαλονίκης

Η Neuropublic ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ) του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 1,22 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικών υπηρεσιών για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Η αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος είναι το μέσο για τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών, δικτύων υπολογιστών και σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, και αυτοματοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

close menu