Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην κοινοπραξία ΟΤΕ-Byte ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας έναντι 45,8 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών ΟΤΕ-Byte είναι ο ανάδοχος του έργου της ΗΔΙΚΑ “Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας” της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Υγείας” έναντι 45,8 εκατ ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).

Μέσα από το Πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί, θα δοθεί η δυνατότητα αφενός στην ιατρική κοινότητα – επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ιατρικών δεδομένων των ασθενών τους και αφετέρου στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό τους φάκελο. Ένας Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι η συστηματοποιημένη συλλογή πληροφοριών υγείας ασθενών του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη και πληθυσμού, που είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή. Τα αρχεία μοιράζονται μέσω συνδεδεμένων στο δίκτυο, επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών ή άλλων δικτύων και ανταλλαγών πληροφοριών. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου.

Τι είναι οι Φάκελοι Υγείας

Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας μπορεί να περιλαμβάνουν μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων, ιατρικού ιστορικού, φαρμάκων και αλλεργιών, εμβολιασμού, αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, ακτινολογικών εικόνων, ζωτικών σημείων, προσωπικών στατιστικών, όπως ηλικία και βάρος

close menu