Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην κοινοπραξία DBC diadikasia – Dynacomp – Data Research and Consulting ο ψηφιακός κόμβος DigiWest για 4 εκ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών DBC diadikasia – Dynacomp – Data Research and Consulting είναι ο ανάδοχος του έργου «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων». έναντι 3,97 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν οριζόντιες υπηρεσίες προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της διάχυσης δράσεων άμεσης χρηματοδότησης της ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

To έργο αποτελείται από δύο τμήματα:

  • συγκέντρωση των υφιστάμενων διεθνών μοντέλων και καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0), η προσαρμογή τους στην περιφερειακή επιχειρηματική πραγματικότητα και η αποτύπωσή τους σε σχετικό μεθοδολογικό οδηγό ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • πιλοτική εφαρμογή των προσαρμοσμένων επιχειρηματικών μοντέλων και καλών πρακτικών στις 500 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν επιλεγεί με βάση τη σχετική μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί κατά την 1η φάση.
close menu