Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην κοινοπραξία 01 Solutions Hellas-Knowledge Broadband η νέα πλατφόρμα του υπ. Πολιτισμού

Στην κοινοπραξία των εταιρειών 01 Solutions Hellas – Knowledge Broadband κατοχυρώθηκε το έργο “Πλατφόρμα εργασιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων των εργαζομένων στον τομέα της ΠΔΒ (Labor and Social Security Culture)” του υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για το υποέργο 2, στο πλαίσιο του έργου «Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 477.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στόχος του έργου είναι η νέα πλατφόρμα να αποτελέσει το κεντρικό σημείο ψηφιακής ταυτότητας των εργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα αλλά και το βασικό δίαυλο επικοινωνίας αυτών με το υπουργείο. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του μητρώου εργαζομένων του Πολιτισμού το οποίο υφίσταται σήμερα, με τον εμπλουτισμό αυτού με σημαντικές λειτουργικότητες και υπηρεσίες, οι βασικότερες εκ των οποίων θα είναι οι εξής: Λειτουργική Ενότητα Αιτήσεων / Εγγραφών, Λειτουργική Ενότητα Μητρώου Εργαζομένων, Λειτουργική Ενότητα Συλλογής και Επισκόπησης Στοιχείων Απασχόλησης και Ασφάλισης, Λειτουργική Ενότητα Απόδοσης και Διαχείρισης Προνομίων και Επιβραβεύσεων, Λειτουργική Ενότητα Ανακοινώσεων και Επικοινωνίας, Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες αφενός μεταφοράς δεδομένων από το υφιστάμενο Μητρώο Εργαζομένων του Πολιτισμού – ως στοιχεία αρχικοποίησης της νέας Πλατφόρμας – και αφετέρου σχεδίασης και αποκατάστασης διαλειτουργικότητας με συστήματα εργασιακού, ασφαλιστικού και πιθανόν φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το ΟΠΣ ΕΦΚΑ, το Taxisnet κτλ.

close menu