Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Dotsoft οι θεματικές διαδρομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Dotsoft είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο “Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολυμεσικής πλατφόρμας πλατφόρμας θεματικών διαδρομών στο πλαίσιο του έργου «BESΤ – Addressing joint Agro – and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development». Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία θεματικών διαδρομών, οδικών και πεζοπορικών, που θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν υγροτόπους, αισθητικά μονοπάτια, ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και βιοποικιλότητας στην περιοχή της
τεχνητής λίμνης Πηνειού (Δήμοι Βόρειας Ηλείας και Νοτιοδυτικής Αχαΐας), χρησιμοποιώντας διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Η δημιουργία και χαρτογράφηση των θεματικών διαδρομών υποστηρίζεται από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πλοηγηθούν στην περιοχή και να αποκτήσουν πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές αυτές. Το σύνολο των διαδρομών θα συμβάλλει στην καθιέρωση τους ως οργανωμένου τμήματος ενός εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος.

close menu