Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Dotsoft ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Η Dotsoft είναι ο ανάδοχος του έργου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον “Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και την μείωση των συνεπειών της”, έναντι 428 χιλ. ευρώ.

To έργο αφορά στην καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τους συναλλασσόμενους του ΙΣΑ, η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση υπαρχόντων έγχαρτων αρχείων, καθώς και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συνοδευόμενη από ενιαία τεχνολογική υποδομή και ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, μέσω του έργου επιδιώκεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός κοινωνικών δομών του Συλλόγου, όπως το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου θα υποστηριχθούν διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση των ραντεβού της δομής, την τήρηση ιατρικού φακέλου ασθενών και την παρακολούθηση της διακίνησης φαρμάκων από και προς το Ιατρείο, καθώς και η διασύνδεση του με τα υπόλοιπα κοινωνικά
ιατρεία/φαρμακεία άλλων φορέων

Έργα - Εγκαταστάσεις

close menu