Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Bluestream Solutions o ψηφιακός μετασχηματισμός της Westnet

Την Bluestream Solutions επέλεξε η Westnet του Ομίλου Olympia για τον σχεδιασμό και υλοποίηση λύσης ψηφιακού μετασχηματισμού, με σκοπό την ανεύρεση μιας συαθερής και ευέλικτης λύσης για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες συνδεσιμότητας και απρόσκοπτης διαθεσιμότητας δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Το έργο αφορά στην:

  • Τη μεταφορά του SAP περιβάλλοντος σε περιβάλλον SAP HANA on Azure.
  • Τη μεταφορά του παραγωγικού περιβάλλοντος VMWARE σε Azure IAAS.
  • Τον εκσυγχρονισμό του υπόλοιπου on-premise περιβάλλοντος με παράλληλη μεταφορά όλων των παλιών IT υποδομών.

Η υλοποίηση εξασφαλίζει την σταθερή και ασφαλή διαθεσιμότητα των συστημάτων, τη δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου για το hosting, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με δυνατότητα επαναφοράς, τη διασφάλιση της δια-συνδεσιμότητας και της συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας και τέλος, την επίβλεψη των συστημάτων για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας τους. Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης έγινε σύμφωνα με το Microsoft Cloud Adoption Framework. Ικανοποιώντας τις ανάγκες που είχαν τεθεί από τη Westnet, η Bluestream σχεδίασε και υλοποίησε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εξοικονομώντας πόρους και βελτιώνοντας τόσο την απόδοση όσο και το SLA των συστημάτων.

Η BlueStream χρησιμοποίησε την τεχνολογία Azure ARC για να ελέγχονται οι on premise υποδομές, το Intune για να ελέγχονται οι χρήστες και οι εφαρμογές που εκτελούν, καθώς και οι συσκευές που έχουν πρόσβαση στο domain της εταιρίας. Παράλληλα με το Azure Monitor εξασφαλίστηκε ο απόλυτος έλεγχος όλων των resource

close menu