Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στη Nova ICT οι «Έξυπνες Γειτονιές» του δήμου Αθηναίων

Στη Nova ICT φέρεται να έχει κατακυρώσει ο δήμος Αθηναίων τον διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Έξυπνης Γειτονιάς». Η αξία του έργου ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο αυτό στοχεύει στην εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών «έξυπνων πόλεων», καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δημόσιους χώρους και σε επιλεγμένες περιοχές του δήμου.

Ανάπτυξη Υποδομών και Έξυπνων Χώρων

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία τουλάχιστον ενός έξυπνου κοινόχρηστου χώρου (Smart Space) σε κάθε μία από τις 129 γειτονιές της Αθήνας. Μέσω των αισθητήρων και των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, κάθε γειτονιά θα αποτελέσει έναν έξυπνο κόμβο συλλογής και διάθεσης δεδομένων για τη ζωή στην πόλη. Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα αφορούν, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε «έξυπνη γειτονιά». Παράλληλα, θα αναπτυχθούν εφαρμογές και εργαλεία που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή και την υποβολή προτάσεων από τους δημότες και τους κατοίκους για τη συν-διαμόρφωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα καθημερινότητας.

Εξοπλισμός και Υποδομές

Για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος θα αποκτηθεί και θα παρασχεθεί ο παρακάτω εξοπλισμός:

200 routers εξωτερικών χώρων και συνοδευτικής εγκατάστασης για τη στέγαση του ενεργού εξοπλισμού της «Έξυπνης Γειτονιάς».
800 access points εξωτερικών χώρων.
100 έξυπνοι αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών και άλλων δεδομένων.
100 έξυπνοι φορτιστές για φορητές συσκευές.
30 συστήματα ψηφιακής σήμανσης (digital signage) για την ενημέρωση των πολιτών στις έξυπνες γειτονιές.

Το έργο «Έξυπνες Γειτονιές» αναμένεται να προσφέρει σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές της πόλης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

close menu