Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στ. Ασθενίδης: Στα 145 εκατ. ευρώ θα φτάσει η ενίσχυση του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΜμΕ

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών θα κινητοποιήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ συνολικά.

Ολοκληρώθηκε και υπογράφεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπερβαίνοντας τον αρχικό προϋπολογισμό μάλιστα, φτάνοντας τα 145 εκατ., λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις.

Αυτό ανέφερε ο Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου Digital Transformation 2023 της Teamworks που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθεάτρο του ΕΚΔΔΑ, στο πάνελ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των έργων επιχειρηματικού και παραγωγικού μετασχηματισμού.
Το πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ αλλά τελικά κατατέθηκαν 571 προτάσεις ύψους 145 εκατ. ευρώ τα οποία θα καλύψουν το 40%-50% των business plans, με τον τελικό αριθμό των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν να είναι γύρω στις 200. Αυτό σημαίνει ότι θα επενδυθούν γύρω στα 250 εκατ. ευρώ από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για ψηφιακές εφαρμογές και προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα:

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια με 200 χιλ. έως 2 εκατ. ευρώ που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, μέσω της προσφοράς σύγχρονων, ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων, που δύναται να σταθούν επάξια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της δράσης.

close menu