Έργα - Εγκαταστάσεις

Space Hellas & Nova υπέγραψαν τη σύμβαση των 8,3 εκ. ευρώ για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του υπ. Εξωτερικών

H κοινοπραξία «Space Hellas – Nova» υπέγραψε την 1η Φεβρουαρίου με την ΚτΠ σύμβαση αξίας 8,3 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του έργου: «ανάπτυξη – επέκταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών Υπουργείου Εξωτερικών» του υποέργου «Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Ασφάλειας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κρυπτογράφησης». Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, «η παρούσα τηλεπικοινωνιακή και δικτυακή υποδομή της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι παρωχημένη και δεν μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. Η δομημένη καλωδίωση και ο ενεργός εξοπλισμός (routers, firewalls, switches κλπ.) που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης των 8 κτηρίων είναι παρωχημένος, αφού επίσης εγκαταστάθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Καθημερινά προκύπτουν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο, ενώ υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας εξοπλισμού, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της υπηρεσίας».

Τι περιλαμβάνει το έργο

Στο έργο περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του υπουργείου μέσα από μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών ΤΠΕ, δομημένης καλωδίωσης, ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και η υλοποίηση κλειστού συστήματος τηλεδιάσκεψης. Το υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει υπηρεσίες εντός Ελλάδος (Κεντρική Υπηρεσία, ΥΔΙΣ, Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης) και τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (143 προς το παρόν). Για την επικοινωνία μεταξύ τους χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα, διαφόρων βαθμών ασφαλείας και με διαφορετικό βαθμό κάλυψης. Επί του παρόντος δεν υπάρχει σύστημα που να υποστηρίζει σύγχρονη ασφαλή πολυμεσική επικοινωνία, ήχου-εικόνας-δεδομένων.#5231 Τρίτη 13|02|2024

close menu