Επιχειρήσεις

Σε Deloitte-Real Consulting-Priority» το νέο ERP της ΕΥΔΑΠ

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο για το νέο ERP της ΕΥΔΑΠ, καθώς υπεγράφη η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο ένωση εταιρειών «Deloitte - Real Consulting - Priority»

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο για το νέο ERP της ΕΥΔΑΠ, καθώς υπεγράφη η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο ένωση εταιρειών «Deloitte – Real Consulting – Priority», όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 14,3 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναλυτική σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), η προμήθεια των αναγκαίων αδειών λογισμικού χρήσης για την υλοποίηση και πλήρη λειτουργία αυτού, καθώς και η συντήρηση του συστήματος.

Ειδικότερα, οι λειτουργικές περιοχές που το νέο ERP καλείται να καλύψει είναι οι ακόλουθες: χρηματοοικονομικά, εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση οχημάτων – μηχανημάτων, διαχείριση έργων, λειτουργία, συντήρηση εξοπλισμού, διαχείριση υγειονομικού, διαχείριση παραγωγή και διαχείριση αποθηκών (Warehouse Management System).

close menu