Έργα - Εγκαταστάσεις

Σε 6 κοινοπραξίες η εκπαίδευση των στρατεύσιμων έναντι 59 εκατ. ευρώ

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο «υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού» αρχικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ. Το έργο ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι παρακάτω ενώσεις εταιρειών

  • Uni Systems – Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις (Acta) – TUV Austria Ελλάς – Δήμητρα Ε.Σ. Α.Ε.
  • ΜΑΣΤΕΡ Κέντρο Κατάρτισης – Unicert – Ν. Νούλας (με υπεργολάβους Κωτσόβολο, GlobalCert, Totalcert, ΤΑΛΙΣ ΑΕ).
  • Nova – Άποψη -Vellum (με υπεργολάβο το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων).
  • ΟΤΕ – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαγόρας – UCERT (με υπεργολάβους OTE Academy, ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ).
  • Vodafone – Universal Εκπαίδευση – ΤUV Ελλάς (με υπεργολάβο την Amplus).- Active – Ελένη Διαφωνίδου & ΣΙΑ ΟΕ – Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Eurocert – i-SKILLS ΑΕ Πιστοποίησης Δεξιοτήτων.

Το έργο αφορά στην:

  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους στρατεύσιμους μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής κατά την επιλογή των διαδρομών μάθησης (learning paths).
  • Ασύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 30 ωρών μελέτης το αντικείμενο των οποίων αφορά στις επιμέρους ενότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Digi Comp 2.2 της ΕΕ.
  • Υπηρεσίες πιστοποίησης των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω των Προγραμμάτων Κατάρτισης.
  • Προμήθεια έως 50.000 φορητών συσκευών (tablets) με δυνατότητα πρόσβασης σε κινητά δίκτυα δεδομένων, μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM χωρίς περιορισμό δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν από τους στρατεύσιμους για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες.
close menu