Πληροφορική

Pyletech Intelligent Solutions: Η νέα εταιρεία του Ομίλου North Star που στοχεύει στις “Έξυπνες Επιχειρήσεις”

O Όμιλος North Star ιδρύει μια νέα εταιρεία: την Pyletech Intelligent Solutions. Η νέα εταιρεία του Ομίλου παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, που συμβάλλουν στη μετεξέλιξη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε “Intelligent Enterprises” (Έξυπνες Επιχειρήσεις).

H Pyletech Intelligent Solutions αξιοποιεί ψηφιακές και έξυπνες τεχνολογίες, Cloud and Edge Computing, Big Data, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και Internet of Things (ΙoT) ώστε οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν τα αποτελέσματά τους στις σημερινές, δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας.

Η νέα εταιρεία διαθέτει υψηλής εμπειρίας management και στελεχιακό δυναμικό με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Διευθύνων Σύμβουλος της Pyletech Intelligent Solutions αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, στέλεχος με επιτυχημένη πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στην αγορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SingularLogic μέχρι την εξαγορά της, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της SingularLogic στον Eταιρικό Tομέα Software Technologies, Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών SingularLogic Business Services, Sitec, Computer Project, καθώς και Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας Singular Software και του Ομίλου Ideal.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) επί δέκα συνεχείς θητείες, από το έτος ίδρυσης του το 1995 έως και το 2015, και Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ από το 2003 έως το 2015.

Έχει διατελέσει μέλος Συμβουλίων και Εθνικών Επιτροπών για το στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

close menu