Υπηρεσίες

“Ψηφιακό δίχτυ” της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Με νέες ψηφιακές υπηρεσίες ετοιμάζεται να εξοπλιστεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να καταπολεμήσει φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, αλλά και να απλοποιήσει τις διαδικασίες τόσο των πολιτών όσο και των λειτουργών της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της υπηρεσίας εντός του έτους αναμένεται να λειτουργήσει ειδική πλατφόρμα επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών για αθέμιτες πρακτικές επαγγελματιών και επιχειρήσεων από πολίτες, οι οποίες λόγω της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών του δημοσίου, θα μπορούν να αξιολογούνται και να εξετάζονται σε υποπολλαπλάσιο χρόνο από ότι συμβαίνει έως σήμερα.

Στην πλατφόρμα αυτή οι πολίτες θα αναγράφουν τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης, καθώς και για την ταυτότητα του παραβάτη είτε αφορά πληροφορίες από άλλους είτε από τη δική τους εμπειρία τα οποία στη συνέχεια θα φιλτράρονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να βαθμολογηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης οι ελεγκτές θα προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο του συγκεκριμένου επαγγελματία η της επιχείρησης.

“Βροχή” καταγγελιών

Είναι ενδεικτικό πως μέχρι τώρα οι καταγγελίες που γίνονται από πολίτες εξετάζονται από ειδικό κλιμάκιο της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ, βαθμολογούνται και κατόπιν ξεκινάει η διαδικασία ελέγχου. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην επιτροπή, με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο, με το αριθμό 1 η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου ενώ ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία απαιτεί ειδικό χειρισμό.

Με την ενοποίηση των συστημάτων Taxis, Taxisnet και elenxis, η αρμόδια επιτροπή του ΣΔΟΕ θα έχει πια άμεση πρόσβαση στα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία των υπο εξέταση επιχειρήσεων, κάτι που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των υπό διερεύνηση καταγγελιών.

Ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα end to end

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2022, η Αρχή αναμένεται να έχει επεκτείνει το ψηφιακό της οπλοστάσιο με μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.
  • Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
  • Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.
  • Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).
  • Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.
  • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.
  • Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets. Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.
  • Εφαρμογή για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης (QR code) από τα κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών
  • Νέα εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας αυτοκινήτων.
close menu