Πληροφορική

Προτεραιότητα σε διορισμούς μονίμων καθηγητών Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων

Από πέρυσι (https://is.gd/fGAjsR) αλλά και τον τελευταίο μήνα, έχουμε γίνει μάρτυρες ανακοινώσεων και διαρροών από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με επικείμενους διορισμούς στη Γενική αλλά και Ειδική Εκπαίδευση (https://is.gd/7KI8Zb και https://is.gd/7BMNa3), που φαίνεται ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα τέλη του Ιουνίου.

Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων μόνιμων διορισμών είναι σαφώς αναγκαία· οφείλουμε όμως να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με το περιεχόμενο των επικείμενων διορισμών και τους επιστημονικούς κλάδους που αυτοί θα αφορούν. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει κατ’ επανάληψη θυμίσει πως η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως Εποχή της Πληροφορίας (Information Era), των Big Data, της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και του λεγόμενου «ψηφιακού εγγραμματισμού». Ο ΟΑΣΑ έχει αναφερθεί και πρόσφατα (2019) στην αδήριτη ανάγκη διδασκαλίας των βασικών αρχών της υπολογιστικής σκέψης και της ψηφιακής τεχνολογίας (https://is.gd/PmS9ku) . Ως εκ τούτου θεωρούμε απαραίτητη τη μόνιμη στελέχωση των δομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ικανό αριθμό Πληροφορικών και πιστεύουμε ότι οι ανάγκες αυτές είναι γνωστές στο Υπουργείο Παιδείας.

Επισημαίνουμε ότι ο υπολογισμός των κενών – πλεονασμάτων θα πρέπει να ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 24321/Ε2/02-03-21 (https://is.gd/MAMRF5), λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του Υπουργείου να επισπεύσει τις αιτήσεις παραίτησης/συνταξιοδότησης. Όμως φαίνεται πως τουλάχιστον στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας η αποτύπωση του πραγματικού αριθμού οργανικών κενών δεν ακολούθησε πιστά την παραπάνω εγκύκλιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως τα επισήμως ανακοινωθέντα από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ86 ανέρχονται –μετά τις μεταθέσεις- σε συνολικά ενενήντα πέντε (95), υπολογισμός που απέχει πολύ από τις πραγματικές ανάγκες αφού τη φετινή σχολική χρονιά προσλήφθηκαν πάνω από 1500 Αναπληρωτές Πληροφορικής (https://is.gd/Pg9xqf) χωρίς να υπολογίσουμε τους Αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής!

Θέλουμε επίσης να καταδείξουμε την άμεση ανάγκη σύστασης των απαιτούμενων οργανικών θέσεων πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι υπάρχουσες δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Κι αυτό διότι αφορούν μόνο τους μεταταχθέντες από την Δευτεροβάθμια εκπαιδευτικούς ΠΕ86. Η μη σύσταση των απαιτούμενων οργανικών θέσεων δεν επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών των σχολείων είτε με την διαδικασία των μεταθέσεων, είτε με τους απαιτούμενους μόνιμους διορισμούς.

Ζητούμε μια επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το θέμα των επικείμενων διορισμών καθηγητών Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση καθώς είναι προφανές ότι οι ανάγκες σε διορισμούς Πληροφορικών (ΠΕ86) στην Εκπαίδευση είναι πολλαπλάσιες των υπολογισθέντων από τις Διευθύνεις (95) με δεδομένο το πλήθος των υπηρετούντων αναπληρωτών το φετινό έτος (1500).

Επισημαίνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης των προσλήψεων εγκαίρως, ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να λειτουργήσουν πλήρως απ’ την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα και με το πάγιο και αυτονόητο αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επιπλέον, έχοντας υπ’ όψιν τις -μη αναστρέψιμες σε παγκόσμιο επίπεδο- εξελίξεις που έχουν καταστήσει την ουσιαστική και σε βάθος γνώση της πληροφορικής απαραίτητο εφόδιο για τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο για την επαγγελματική τους ζωή αλλά και για την άσκηση των μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους· επισημαίνουμε την άμεση ανάγκη:

  • Ενίσχυσης της διδασκαλίας της Πληροφορικής στα ωρολόγια προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, καθώς σήμερα στις περισσότερες τάξεις διδάσκεται μόλις μία (1) ώρα την εβδομάδα.
  • Εκσυγχρονισμού της ύλης και των προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής ιδίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Μείωσης διδακτικού ωραρίου για τους υπεύθυνους εργαστηρίων ΣΕΠΕΗΥ.
  • Μόνη 1η ανάθεση σε Πληροφορικούς των μαθημάτων του επιστημονικού τους κλάδου και των εργαστηρίων δεξιοτήτων (π.χ. ρομποτικής) σε κάθε σχολική μονάδα.

Για το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Η Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

Χαρά Ξανθάκη            Χάρης Γεωργίου

close menu