Δημόσια διοίκηση

Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης από τεχνικό πρόβλημα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Προσωρινά μέτρα ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τεχνικό πρόβλημα του Κεντρικού Συστήματος Πληροφορικής για την Έκδοση των Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε, χθες το μεσημέρι της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, αναφέρονται :
Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων

Σχετ.: Η αριθμ. Οικ. Α 49336/2532/13-8-2020 (ΑΔΑ 9ΞΚΨ465ΧΘΞ-7ΨΚ) Εγκύκλιος

1. Κατόπιν σοβαρού τεχνικού προβλήματος του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και λεωφορείων, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι άμεσα σε θέση να προχωρήσουν σε:

Θέση σε κυκλοφορία οχήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
Κυκλοφορία οχήματος που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης,
Κυκλοφορία ειδικά φορτηγών δημόσιας χρήσης, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης μ.β. άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και Ε.Δ.Χ. που έχουν  ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης ,
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας,
Χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στην εγκύκλιο για κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίες, αφορούν στο σύνολο των κατηγοριών οχημάτων που βρίσκονται στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου και ειδικότερα, την κυκλοφορία: μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) καθώς και τα λεωφορεία, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης.

Τώρα τι σημαίνει . . .Κατόπιν σοβαρού τεχνικού προβλήματος του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” θα έχετε αύριο εκτενέστατη αναφορά
στη στήλη ο παπα-γά(λ)λος

close menu