Τεχνολογίες

Πρόσκληση συμμετοχής από την ΕΕΛΛΑΚ για τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα

Η ΕΕΛΛΑΚ, με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, στελέχη και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, στελέχη και επαγγελματίες εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού) που ενδιαφέρονται για την προαγωγή των Ανοιχτών Τεχνολογιών και του Ανοιχτού Περιεχομένου στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στις Υπο-Ομάδες εργασίας του έτους 2023.

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η προβολή καλών πρακτικών που ήδη υλοποιούνται και η σχεδίαση και υλοποίηση νέων δράσεων για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών ψηφιακών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πρώτος σκοπός της ομάδας αυτής, είναι η δημιουργία κουλτούρας ανοικτότητας για τα ανοικτά εκπαιδευτικά δεδομένα και η δημιουργία, συλλογή, ψηφιοποίηση, επεξεργασία και χρήση τους σε όλα τα επίπεδα και είδη της εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης, προώθηση της έρευνας για την χρήση και επεξεργασία τους προκειμένου να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία τους φορείς και επιχειρήσεις.

Δεύτερος σκοπός της ομάδας είναι η αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων Ανοιχτής Αναγνώρισης & Πιστοποίησης Ικανοτήτων & Προσόντων πολλά εκ των οποίων έχουν κατασκευαστεί από την ΕΕ αλλά και η δημιουργία νέων από την ελληνική επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα με βάση την διεθνή πιστοποίηση.

Στόχοι- δράσεις
1. Ανάπτυξη κουλτούρας ανοικτότητας
Μέσω ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων εργαστηρίων, δικτύωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, κοινωνίας, φορέων και εταιριών.
2. Δημιουργία και αξιοποίηση των ανοικτών εκπαιδευτικών δεδομένων
Καταγραφή του state of the art και του διαθέσιμου υλικού που είναι έτοιμο μηχανο επεξεργασία αλλά και του υλικού.
Δράσεις αξιοποίησης των ανοικτών εκπαιδευτικών δεδομένων από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών.
Αναδιοργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης με στρατηγική ανοικτών δεδομένων.
3. Έρευνα, Τεκμηρίωση
Συμμετοχή σε έρευνες και ερευνητικά προγράμματα και για θέματα big data και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για τα ανοικτά δεδομένα.
4. Αξιολόγηση της εφαρμογής και αξιοποίησης των ανοικτών εκπαιδευτικών δεδομένων
5. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Για τον δεύτερο σκοπό οι στόχοι είναι:
1. Εύρεση προσαρμογή αξιολόγηση Αξιοποίηση των υπαρχόντων εργαλείων Ανοιχτής Αναγνώρισης & Πιστοποίησης Ικανοτήτων & Προσόντων.
2. Έρευνα και Ανάπτυξη εργαλείων Ανοιχτής Αναγνώρισης & Πιστοποίησης Ικανοτήτων & Προσόντων για Αναγνώρισης & Πιστοποίησης Ικανοτήτων & Προσόντων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας αλλά και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
3. Ανάπτυξη βιβλιοθήκης και τεκμηρίωση ερευνητικών άρθρων.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ: https://edu.ellak.gr/2023/02/23/edu-opendata-call/

close menu