Τηλεπικοινωνίες

Προκλήσεις και προοπτικές των Ευρυζωνικών Ασύρματων Δικτύων Επόμενης Γενιάς

Διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της Σειράς Συζητήσεων: Ηγούμαστε Δημιουργικά που διοργανώνει το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία

Κρίσιμες τεχνολογίες που καθόρισαν την εξέλιξη των ασύρματων δικτύων 5ης Γενιάς (5G), καθώς και πολιτικές που αναμένεται να επηρεάσουν τον κλάδο μελλοντικά, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα «Ευρυζωνικά Ασύρματα Δίκτυα Επόμενης Γενιάς: Προκλήσεις και Προοπτικές», που διοργάνωσαν ο  ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στο πλαίσιο του τρίτου έτους λειτουργίας του ΣΕΒ – Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Β. Παπαδιά, Εκτελεστικό Διευθυντή του Δικτύου Αριστείας Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Καθηγητή Πληροφορικής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ενώ στη συζήτηση πάνελ που ακολούθησε συμμετείχαν, μαζί με τον Δρ. Παπαδιά, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων ομίλου ΟΤE και Μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του, ΣΕΒ και ο Δρ. Χαράλαμπος Μαινεμελής, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο κ. Παπαδιάς, τα δίκτυα 5ης Γενιάς (5G), η εγκατάσταση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να επωφεληθούν από έναν αριθμό τεχνολογικών λύσεων που αναπτύσσονται εδώ και αρκετά χρόνια, όπως οι πυκνές κυψελωτές δομές, οι πολλαπλές κεραίες, η ασύρματη πρόσβαση μέσω υπολογιστικών νεφών, η μετάδοση σε χιλιοστομετρικές συχνότητες, η χρήση μη αδειοδοτημένου φάσματος, κ.α. Οι λύσεις αυτές αποσκοπούν στο να ικανοποιήσουν τις υψηλές απαιτήσεις των δικτύων 5G και των αντίστοιχων εφαρμογών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ταχύτητες μετάδοσης, τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο και τη συνολική εμπειρία των χρηστών.

Παρόλα αυτά, όπως επισήμανε ο ίδιος, η πλήρης εδραίωση των δικτύων 5G και η μετεξέλιξή τους θα απαιτήσει έναν αριθμό νέων τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων, όπως είναι ο διαμοιρασμός φάσματος για την πιο αποδοτική του χρήση, οι υβριδικές στοιχειοκεραίες για την αύξηση της ποιότητας ασύρματης μετάδοσης και η μείωση των παρεμβολών και η χρήση φορητών σημείων πρόσβασης για την ενεργειακά πιο αποδοτική ασύρματη πρόσβαση. Η αξία των τεχνολογιών αυτών αναδείχθηκε μέσω ενδεικτικών αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν μέσω συνεργατικών ερευνητικών έργων.

Αναφορά έγινε επίσης και σε έναν αριθμό άλλων τεχνολογιών που ενδεχομένως παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μετεξέλιξη των δικτύων 5ης γενιάς και του σημερινού υποδείγματος χρήσης τους, όπως είναι η σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, δηλαδή η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε σταθερές δομές μέσω ασύρματων δικτύων, αντί για οπτικών ινών.

Σχετικά με τον ρόλο του ρυθμιστικού πλαισίου στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου, ο κ. Παπαδιάς επισήμανε ότι αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού οι ρυθμιστικές αρχές είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνες για την αδειοδότησης  του φάσματος, για το είδος μοντέλων αδειοδότησης που  χρησιμοποιούνται, για το πώς αυτό μοιράζεται ανάμεσα σε διαφορετικούς παρόχους. Συνοπτικά, είναι αυτές που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον, ποιες υπηρεσίες συνυπάρχουν, και πώς ο πολίτης μπορεί να διαλέξει διάφορα είδη υπηρεσιών ώστε τελικά να έχει καλές υπηρεσίες με χαμηλές τιμές.

Όσον αφορά στις μελλοντικές τάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, ο κ . Παπαδιάς σημείωσε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει μια τάση επέκτασης του περιβάλλοντος σε όλο και διαφορετικά είδη  χρηστών και παροχών καθώς και σε νέα μοντέλα  χρήσης του φάσματος. Ακόμη, παρατηρούμε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην προστασία των δεδομένων, ενώ παρουσιάζεται μια σαφής διεθνής συνεργασία, η οποία αντανακλά και σε ένα βαθμό το επίπεδο της παγκοσμιοποίησης, έτσι ώστε οι συσκευές να μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές».

Τέλος, ο κ. Παπαδιάς αναφέρθηκε και σε μερικές μελλοντικές κατευθύνσεις του κλάδου, και συγκεκριμένα στα ενεργειακά αυτόνομα δίκτυα, τη χρηστοκεντρική δομή δικτύου, τις υγρές κεραίες, τη μηχανική εκμάθηση και την κβαντική κρυπτογράφηση, ενώ παρουσίασε και συνοπτικά την ομάδα του εργαστηρίου Smart Wireless Future Technologies (SWIFT) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, επισημαίνοντας το σημαντικό ερευνητικό έργο που επιτελεί.

Στη συζήτηση πάνελ που ακολούθησε την ομιλία, εξετάστηκαν οι οργανωσιακές προκλήσεις και επιχειρηματικές προοπτικές που θέτουν τα ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς στην ηγεσία των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ο κ. Κωνσταντινίδης, μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του ΣΕΒ και Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, μιλώντας για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού δήλωσε: «Η τεχνολογία και τα δίκτυα νέας γενιάς, εν μέσω πανδημίας, κράτησαν ανοιχτό το παράθυρό μας στον κόσμο και ανέδειξαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε απόλυτη αναγκαιότητα. Είναι, λοιπόν, σημαντικό κράτος και επιχειρήσεις να επιταχύνουν τον βηματισμό τους προς αυτή την κατεύθυνση για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους στην ψηφιακή εποχή. Στον ΣΕΒ αναγνωρίζουμε την ανάγκη της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της οικονομίας και υλοποιούμε πολύπλευρες δράσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας». Μιλώντας για τα δίκτυα νέας γενιάς, επεσήμανε ότι θα αποτελέσουν θεμέλιο της ψηφιακής εποχής και θα δώσουν την εκκίνηση για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και επιχειρηματικών μοντέλων που θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τέλος, αναφερόμενος στο 5G, ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του απαιτείται η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος, μέσα από στενή συνεργασία ΤΠΕ, επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Μαινεμελής, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, σημείωσε: «Το θέμα ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο, δεδομένου ότι η εγκατάσταση των δικτύων 5G βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εντυπωσιακά ενδελεχής και πρωτοποριακή σε περιεχόμενο ομιλία του Δρ. Παπαδιά εμπλούτισε τη γνώση μας για τις τεχνολογικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές διαστάσεις των ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων νέας γενιάς. Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνελ που ακολούθησε, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε μαζί με τους κκ Παπαδιά και Κωνσταντινίδη τις ευρύτερες επιχειρηματικές, οργανωσιακές και κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζουν αυτές οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις».

close menu