Έργα - Διαγωνισμοί

Πρόγραμμα ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων ηλικιωμένων και παιδιών από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στην πρόσκληση προς φορείς σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων παιδιών και ηλικιωμένων, με την υποβολή έργων προς χρηματοδότηση εξήγγειλε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο του έργου είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού, καθώς και υποστήριξης σε θέματα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, σε ηλικιωμένους δημότες (κυρίως 65+) σε 3 επιλεγμένους δήμους της χώρας.

β) με αρωγό τον γονέα, η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αποτελούν αυτόνομα, ενεργά και υπεύθυνα μέλη του ψηφιακού οικοσυστήματος εστιάζοντας στα παρακάτω:

  • Στην ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης όσον αφορά στη χρήση των ψηφιακών μέσων
  • Στην κατανόηση των κινδύνων και στην εκμάθηση πρακτικών που τους διασφαλίζουν την Ασφάλειά τους στον ψηφιακό κόσμο
  • Στην ανάπτυξη Υπευθυνότητας όσον αφορά στα «δικαιώματα» και στις «υποχρεώσεις» τους που απορρέουν από τη χρήση των ψηφιακών μέσων

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 330.000 ευρώ.

Παράλληλα προωθείται στο ίδιο πλαίσιο:

1. η λειτουργία 30 ψηφιακών γωνιών σε περιφερειακές δομές τριών συνεργαζόμενων δήμων όπως λέσχες φιλίας ΚΑΠΗ κλπ. Οι 30 ψηφιακές γωνιές θα διαμορφωθούν από τους συνεργαζόμενους δήμους και θα εξοπλιστούν με κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από την ΕΔΥΤΕ.

Για την υποστήριξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα αναπτυχθεί ψηφιακό υλικό 30 διδακτικών ωρών. Οι 30 ψηφιακές γωνιές θα λειτουργούν 6 ώρες την εβδομάδα και θα παρέχουν θεωρητική παρουσίαση, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε θέματα ψηφιακών ικανοτήτων.

Οι ψηφιακές γωνίες θα στελεχωθούν από ψηφιακούς βοηθούς εκπαιδευτές οι οποίοι θα προσληφθούν από την ΕΔΥΤΕ. Για την υποστήριξη των δράσεων θα προσληφθεί από την ΕΔΥΤΕ ένας επιστημονικός υπεύθυνος.

2. Η ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτειότητας των παιδιών μέσω της ανάπτυξης εξωσχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων animated videos, interactive videos και video games τα οποία θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών νηπιαγωγείο α’, β’ και γ΄ Δημοτικού και στους γονείς τους σε έξι θεματικές ενότητες σχετικές με τη χρήση των ψηφιακών μέσων από τα παιδιά το υλικό θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά μέσα από την εθνική Ακαδημία ψηφιακών ικανοτήτων

Η υλοποίηση της πράξης δεν δεν προϋποθέτει κάποια νομοθετική η θεσμική αλλαγή η ΕΔΥΤΕ θα αναλάβει το συντονισμό και την παρακολούθηση των επιμέρους εμπλεκομένων φορέων την παραγωγή του συνόλου του πρωτογενούς υλικού τη διενέργεια των εκπαιδευτικών δράσεων και τη διαχείριση τις πράξεις καθώς και τις δράσεις δημοσιότητας του έργου.

Σκοπιμότητα

Η πράξη στοχεύει πρώτον να αποτελέσει ένα σημαντικό και φιλόδοξο έργο κοινωνικού χαρακτήρα για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού καθώς και υποστήριξη σε θέματα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους δημότες κυρίως 65 συν σε επιλεγμένους δήμους της χώρας.

Δεύτερον να αναπτύξει στα παιδιά την δυνατότητα να αποτελέσουν αυτόνομα ενεργά και υπεύθυνα μέλη του ψηφιακού οικοσυστήματος με αρωγό τον γονέα για τον οποίο λειτουργεί ως οδηγός για τον τρόπο προσέγγισης των ευαίσθητων και σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην ενασχόληση με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές τεχνολογίες

Εκτιμώμενα οφέλη

Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και υποστήριξη σε θέματα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες σε ηλικιωμένα άτομα κυρίως 65 συν ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτειότητα στων παιδιών ηλικίας 5 έως 9 ετών με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των γονέων τους

close menu