Έρευνα & Καινοτομία

Προδημοσίευση της στρατηγικής σημασίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε προδημοσίευση της στρατηγικής σημασίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για κάθε λεπτομέρεια στην ιστοσελίδα της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://erevno-kainotomo.gr/espa2127 .

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης “Ερευνώ – Καινοτομώ”

Ερευνώ_Καινοτομώ_13032024

close menu