Τοπική Αυτοδιοίκηση

“Πράσινο φως” από υπ. Ενέργειας για τον Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής

Με την έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των αποβλήτων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αττική κάνει ακόμη ένα βήμα για την υλοποίηση του οράματος της Διοίκησης της Περιφέρειας, για την υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής οικονομίας και την εφαρμογή ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος διαχείρισης των στερών αποβλήτων της.

Το βήμα αυτό οφείλεται στην σύμφωνη γνώμη που διατύπωσε χθες ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος, στον σχεδιασμό της περιφέρειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος περιφερειακός σχεδιασμός που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό του 2020, ενώ η συμφωνία του ΥΠΕΝ είναι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης του σχεδιασμού αλλά και όρος για την επιλεξιμότητα των δαπανών των απαιτούμενων έργων.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, η οποία «δικαιώνει τις προσπάθειες της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ» όπως επισημαίνει.

Επιχαίρει για την πρωτοπορία της Περιφέρειας Αττικής, σημειώνοντας ότι διαθέτει έναν εγκεκριμένο σχεδιασμό, την ώρα που οι υπόλοιποι περιφερειακοί σχεδιασμοί ακόμα εκπονούνται.

«Πλέον γυρίζουμε σελίδα. Με σχέδιο και πρόγραμμα, με σαφή στοχοθέτηση και δίνοντας προτεραιότητα στην υλοποίηση ενός μοντέλου διαχείρισης που προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, βάζουμε ισχυρές βάσεις για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της Αττικής», υπογραμμίζει ο ίδιος διευκρινίζοντας ότι: «Η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΝ στον περιφερειακό σχεδιασμό αποδεικνύει ξεκάθαρα και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο σχεδιασμός καλύπτει το σύνολο των εξαιρετικά αυστηρών ευρωπαϊκών απαιτήσεων προσαρμογής στην κυκλική οικονομία . Ενώ εγγυάται ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί όσον αφορά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Επιπλέον, διασφαλίζεται η δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε τα απαραίτητα νέα “πράσινα” έργα από το νέο ΕΣΠΑ, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες».

Τέλος, ο περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος εκπονήθηκε με τη στενή συνεργασία της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ ανταποκρίνεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

-Στην στροφή προς την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

-Στην προμήθεια και δωρεάν διάθεση προς τους δήμους σύγχρονου εξοπλισμού για την ανακύκλωση.

-Στη δημιουργία ξεχωριστού ρεύματος για τη συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων, με δωρεάν διάθεση εξοπλισμού στους δήμους (καφέ απορριμματοφόρα και κάδοι).

-Στην ελαχιστοποίηση του υπολείμματος.

-Στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο εγχείρημα για υιοθέτηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.

-Στην δημιουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας) και βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

Στο πλαίσιο αυτό ήδη προχωρά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και η κατασκευή τριών νέων μονάδων επεξεργασίας (Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας), η υλοποίηση των οποίων θα μειώσει σχεδόν κατά τα 2/3 τις ποσότητες που σήμερα οδηγούνται προς ταφή, αλλά και θα επιφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος, για δήμους και δημότες, της τάξης των 20 εκατ. ευρώ ετησίως λόγω αποφυγής του τέλους ταφής.

close menu