Έργα - Εγκαταστάσεις

“Πράσινο φως” από ΣτΕ στην κοινοπραξία “ΟΤΕ-Intrasoft” για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του δικαίωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την επιλογή της κοινοπραξίας “OTE-Intrasoft” για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Το έργο “Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών”, αφορά στην δημιουργία ενός και μόνο χάρτη που θα περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων και τοπογράφων Μηχανικών ο οποίος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της απόφασης, το συγκεκριμένο έργο είχε ονομαστεί έργο πληροφορικής, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα χωροτεχνικά στοιχεία και οι τοπογραφικές παράμετροι του κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει εφέσιμο χαρακτήρα, όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις ο Σύλλογος δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω διεκδικήσεις. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

close menu