Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πλήρης υποστήριξη της ESA στους ελληνικούς μικροδορυφόρους

Επτά αποστολές CubeSat που επιδεικνύουν μια ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας και των ασφαλών επικοινωνιών, αναπτύσσονται από μικρομεσαίες εταιρείες και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, μετά από ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή από την ESA.

Η πρωτοβουλία στηρίζει τις προσπάθειες – με επικεφαλής την ESA εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – για την επέκταση της εκκολαπτόμενης διαστημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, επιτρέποντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας ευημερία, ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι επτά αποστολές CubeSat θα επιδείξουν την ικανότητα της Ελλάδας να φιλοξενεί πολλαπλά ωφέλιμα φορτία ως απάντηση στις ευρωπαϊκές και εθνικές ανάγκες. Οι αποστολές επικεντρώνονται κυρίως στην ασφαλή συνδεσιμότητα, ενώ παρέχουν επίσης υπηρεσίες πολλαπλών χρήσεων, όπως τηλεπικοινωνίες και παρατήρηση της Γης. Οι περισσότεροι από αυτούς θα χρησιμοποιούν οπτικούς επίγειους σταθμούς στην Ελλάδα για την παρακολούθηση και την επικοινωνία με τους δορυφόρους.

Μια αποστολή CubeSat που ονομάζεται DUTHSat-2 θα ανιχνεύει πετρελαιοκηλίδες και τη θαλάσσια μόλυνση και θα παρακολουθεί τη γεωργία μέσω της ανίχνευσης της υγρασίας του εδάφους. Η αποστολή θα επιδείξει τη χρήση μιας οπτικής ζεύξης επικοινωνιών και μιας μονάδας τηλεμετρίας και καθαριότητας. Με επικεφαλής το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η κοινοπραξία περιλαμβάνει το Ερευνητικό Κέντρο Athena και δύο ελληνικές εταιρείες: Space Asics και Prisma Electronics.

Το έργο EMTech είναι μια πολλαπλή αποστολή CubeSat για τη λήψη εικόνων παρατήρησης της Γης που υποστηρίζει χαρτογραφία, γεωργία, χαρτογράφηση δασοκομίας και παρακολούθηση χρήσης γης. Θα επικυρώσει σε τροχιά μια οπτική ζεύξη επικοινωνιών, έναν επεξεργαστή δεδομένων υψηλής απόδοσης και έναν σκληρυμένο μικροελεγκτή και μια βιβλιοθήκη αναλογικών μικτών σημάτων. Με επικεφαλής την EMTech Space με έδρα την Αθήνα, η κοινοπραξία περιλαμβάνει τέσσερις ελληνικές εταιρείες – Integrated Systems Development, Heron Engineering, Leo Space Photonics και Geosystems Hellas – καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Ναυτική Ακαδημία και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα.

Η αποστολή ERMIS είναι μια πολλαπλή αποστολή CubeSat για να επιδείξει μια οπτική ζεύξη επικοινωνιών, υπηρεσίες επικοινωνίας 5G στο Διαδίκτυο των πραγμάτων, καθώς και υπερφασματικά δεδομένα παρατήρησης της Γης για την υποστήριξη της γεωργίας ακριβείας. Επικεφαλής του είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με υπεργολάβους την OQ Technology, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μια αποστολή CubeSat που ονομάζεται MICE-1 θα παρακολουθεί τη ναυτιλία στο Αιγαίο μέσω αυτόματης λήψης σήματος συστήματος αναγνώρισης και θα συλλέγει δεδομένα από συσκευές που αναπτύχθηκαν από την Prisma Electronics για την παρακολούθηση και την ανάλυση των παραμέτρων λειτουργίας των θαλάσσιων σκαφών. Θα παραδοθεί σε συνεργασία μεταξύ της Prisma Electronics και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Optisat είναι μια αποστολή CubeSat για την επικύρωση μιας οπτικής σύνδεσης επικοινωνιών. Θα επιδείξει επίσης τη χρήση του γνωστικού υπολογιστικού νέφους στο διάστημα και την εφαρμογή της ενσωματωμένης επεξεργασίας για συμπίεση και αλγόριθμους ταξινόμησης νέφους για πολυφασματικά και υπερφασματικά δεδομένα. Με επικεφαλής την εταιρεία τηλεπισκόπησης Planetek Hellas, η κοινοπραξία περιλαμβάνει την εταιρεία blockchain BitRezus, την JNP Strategy and Consulting με έδρα την Αθήνα και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το PeakSat είναι μια αποστολή CubeSat για την επίδειξη ασφαλούς συνδεσιμότητας και την επικύρωση διαστημικού υλικού και λογισμικού που αναπτύχθηκε σε συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Prisma Electronics.

Η αποστολή Phasma είναι μια αποστολή τριών CubeSat για να πετάξει σε κοντινή απόσταση που θα χρησιμοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων για να παρέχει επίγνωση της κατάστασης βάσει του διαστήματος παρακολουθώντας επίγεια και δορυφορικά σήματα, υπό την ηγεσία του Libre Space Foundation.

Η ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη, με αναθεωρήσεις σχεδιασμού να πραγματοποιούνται το καλοκαίρι και την τελική αναθεώρηση αποδοχής πριν από την κυκλοφορία εντός 18 μηνών.

Τα έργα CubeSat αντιπροσωπεύουν το πρώτο μέρος του προγράμματος Greek Connect της ESA, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα αποκλειστικό δορυφορικό σύστημα που παρέχει ασφαλή συνδεσιμότητα για τις ελληνικές εθνικές υπηρεσίες, τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης εγκατάστασης ενοποίησης και δοκιμών συναρμολόγησης και αναβαθμίσεις υφιστάμενων Σταθμοί παρακολούθησης οπτικού εδάφους και ραδιοσυχνοτήτων στην Ελλάδα.

TAGS:

close menu