Εκδηλώσεις

Πέμπτες στο ΚΕΑΕ: Νέα σειρά σεμιναρίων από 29 Φεβρουαρίου

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 εγκαινιάζεται η νέα σειρά σεμιναρίων "Πέμπτες στο ΚΕΑΕ", με την ομιλία του Στέλιου Λεκάκη

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 εγκαινιάζεται η νέα σειρά σεμιναρίων “Πέμπτες στο ΚΕΑΕ”, με την ομιλία του Στέλιου Λεκάκη, Ερευνητή Α’ στο Centre for Landscape του Newcastle University.

Τίτλος της ομιλία του είναι «Πέρα από το ιδιωτικό και το δημόσιο: Το μνημείο ως κοινό αγαθό»

Συζητητές, είναι ο κ. Δημήτρης Πέττας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και η κα Μάρθα Μιχαηλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ο συντονισμός της συζήτησης θα γίνει από την κα  Άντα Διάλλα, καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΑΣΚΤ, και πρόεδρο του ΔΣ του ΚΕΑΕ

Περίληψη Ομιλίας

Στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και του επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών και πολιτικών προτεραιοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη συζήτηση για οικονομικά αποδοτικά πολιτιστικά προϊόντα και ένα σύνολο προτάσεων για τη βιωσιμότητά τους με οικονομικούς όρους. Πίσω τους διακρίνεται η πανταχού παρούσα ρητορική της «αδυναμίας των δημοσίων φορέων για αποδοτική διαχείριση» και η κατεπείγουσα «ανάγκη υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου» προς όφελος των εθνικών οικονομιών και συνεκδοχικά των πολιτών.

Αυτές οι συζητήσεις μπορούν εύκολα να συσχετιστούν με διάφορες απόπειρες περαιτέρω περίφραξης αγαθών της δημόσιας/κοινής σφαίρας, όπως του διαδικτύου, φυσικών πόρων (νερό), του αστικού χώρου (πλατείες) και του χώρου της υπαίθρου (παραλίες). Απέναντι στέκονται κοινωνικά κινήματα για την προστασία αυτών των δημόσιων/κοινών αγαθών που συνδέονται με πολιτικές δράσεις με κέντρα το έμφυλο ζήτημα, τον αντιφασισμό και την οικολογία, απαιτώντας την προστασία και την επιστροφή των αγαθών στους δικαιούχους τους, τους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητήσουμε τις δυνατότητες και τη δυναμική της τοποθέτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σφαίρα των κοινών στην Ελλάδα, εξετάζοντάς την ως κοινό αγαθό (Common Pool Resource) και προοδευτικά ως Κοινό (Common). Σκοπός μας είναι η οριοθέτηση μιας νέας γλώσσας για το μνημείο, το μουσείο και το τοπίο που θα υπερβαίνει την εθνική περίφραξη και θα εκπληρώνει την ουσία του πολιτιστικού αγαθού.

close menu