Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Πάνος Τσακλόγλου: Κλειδί η ενίσχυση των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων για την προώθηση της ισότητας και της βιωσιμότητας ήταν το θέμα της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Μαρτίου στην Καρθαγένη της Κολομβίας, στην οποία συμμετείχε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Πάνος Τσακλόγλου.

Ο Υφυπουργός ξεκίνησε την παρέμβαση του τονίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται από όλα τα κράτη προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές προκλήσεις που έχουν προκύψει τόσο από την πανδημία, όσο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, τόνισε πως η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να γίνει με τρόπο που να οδηγεί σε δίκαιες κοινωνίες, κάτι που με τη σειρά του προϋποθέτει μια υγιή σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Προωθώντας την ενσωμάτωση εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους, τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να αυξήσουν την απασχόληση και εν τέλει να οδηγήσουν σε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις οφείλουν να δίνουν στους εργαζομένους τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εφόδια, αλλά και να δημιουργούν ένα περιβάλλον υποστηρικτικό προς τη δια βίου μάθηση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πολιτικές κατάρτισης και στα προγράμματα ενίσχυσης της ένταξης στην αγορά εργασίας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον ΟΑΕΔ.

Εκτενής αναφορά έγινε στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, στα προγράμματα συνεργασίας που έχει συνάψει ο Οργανισμός με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η CISCO και η Amazon, καθώς επίσης και στην σπουδαιότητα του ρόλου των Επαγγελματικών Συμβούλων για την επανένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επίσης, μέρος των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, όπως ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, απευθύνονται σε πρόσφυγες και υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να επιτύχουν ταχύτερα την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Στα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται καινοτόμες πρακτικές που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τυχόν προηγούμενες εργασιακές δεξιότητες που είχαν αποκτήσει στις χώρες προέλευσής τους.

Ο Υφυπουργός κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου «κάθε κρίση είναι διαφορετική, πρέπει όμως να μαθαίνουμε από τις προηγούμενες. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω ή να αποκλειστεί από την αγορά εργασίας».

close menu