Έρευνες - Μελέτες

Πάνω από το 50% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία παραγωγικής AI χωρίς εκπαίδευση, καθοδήγηση ή έγκριση

Πρόσφατη έρευνα της Salesforce καταδεικνύει πως, παρά τα δυνητικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, η απουσία σαφώς καθορισμένων πολιτικών γύρω από τη χρήση της μπορεί να εκθέτει τις επιχειρήσεις σε κίνδυνο.

Πρόσφατα ευρήματα από έρευνα της Salesforce σε περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους σε 14 χώρες αποκαλύπτουν ότι πολλοί χρήστες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στον εργασιακό χώρο αξιοποιούν την τεχνολογία χωρίς εκπαίδευση, καθοδήγηση ή έγκριση από τον εργοδότη τους. Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για την ανέλιξή τους, ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα με σαφείς, αξιόπιστες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα “The Promises and Pitfalls of AI at Work” (Οι υποσχέσεις και οι παγίδες της παραγωγικής ΤΝ στην εργασία), η έλλειψη σαφών πολιτικών γύρω από την παραγωγική ΤΝ στις επιχειρήσεις είναι εμφανής, ωστόσο οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Το εύρημα αυτό θέτει ένα σημαντικό ερώτημα για τις επιχειρήσεις: Πώς μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών ευκαιριών που προσφέρει η ΤΝ και των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της χωρίς κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση; Όπως προκύπτει από την έρευνα, το ζήτημα δεν είναι πλέον το εάν θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν την παραγωγική ΤΝ, αλλά το πώς μπορούν να την ενσωματώσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Ήδη, το 36% των εργαζομένων στις ΗΠΑ και το 28% των εργαζομένων παγκοσμίως χρησιμοποιεί την παραγωγική ΤΝ στην εργασία του, με το 71% των συγκεκριμένων χρηστών να δηλώνει περισσότερη παραγωγικότητα και το 58% να δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτή την τεχνολογία. Συνολικά, οι εργαζόμενοι θεωρούν πως η εξειδίκευση στην παραγωγική ΤΝ οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία (51%), στο να είναι περιζήτητοι επαγγελματικά (47%), να λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές (44%) και να παίρνουν προαγωγή (42%). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν παραγωγική ΤΝ είναι πιο ελκυστικές για τους υποψήφιους εργαζόμενους, με το 47% να εκφράζει την προτίμησή του σε προοδευτικές και εξελιγμένες εταιρείες.

Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις δεν στερούνται ανησυχιών. Το 50% των εργαζομένων παγκοσμίως φοβάται την αύξηση του ανταγωνισμού λόγω της παραγωγικής ΤΝ, ενώ το 39% ανησυχεί ότι θα «μείνει πίσω» ή ότι δεν θα καταφέρει να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά.

Ενώ η παραγωγική ΤΝ κερδίζει έδαφος μεταξύ των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις ανησυχούν για θέματα εμπιστοσύνης και ασφαλούς χρήσης. Η απουσία σαφώς καθορισμένων πολιτικών είναι εμφανής, με το 79% των εργαζομένων παγκοσμίως να σημειώνει την έλλειψη σαφήνειας στις πολιτικές των εταιρειών του σχετικά με την παραγωγική ΤΝ. Επιπλέον, το 82% αναφέρει εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική της εφαρμογή στην εργασία.

Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, δεν πτοούνται από αυτές τις προκλήσεις, με το 55% να χρησιμοποιεί εργαλεία ΤΝ που δεν έχουν εγκριθεί επίσημα από τους εργοδότες τους -και το 40% να χρησιμοποιεί τις σχετικές εφαρμογές ΤΝ ακόμα κι αν αυτό απαγορεύεται. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία χάσματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων και των εταιρικών πολιτικών.

Επίσης, η έρευνα δείχνει πως περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (64%) παραδέχονται πως παρουσιάζουν εργασίες που έχουν δημιουργηθεί μέσω ΤΝ ως δικές τους, και το 41% θα σκεφτόταν να υπερτονίσει τις δεξιότητές του στην ΤΝ προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας.

Όπως παρατήρησε η Salesforce, παρά την ευρεία χρήση των εργαλείων παραγωγικής ΤΝ, ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού δεν έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση σχετικά με τη δεοντολογική και ασφαλή τους χρήση. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε αξιόπιστα εργαλεία ΤΝ και να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να γεφυρώσουν τα υπάρχοντα κενά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κάνουν σαφή την ανάγκη των επιχειρήσεων να προλάβουν τις εξελίξεις, επενδύοντας σε τεχνολογίες που προωθούν τόσο την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας όσο και την εμπιστοσύνη εντός των οργανισμών τους, παρέχοντας στους εργαζομένους την απαραίτητη εκπαίδευση που χρειάζονται.

close menu