Τηλεπικοινωνίες

ΟΤΕ: Με buy και τιμή-στόχο στα 19,5 ευρώ ξεκινά κάλυψη η Deutsche Bank

Με σύσταση αγοράς (buy) και τιμή-στόχο στα 19,5 ευρώ ξεκινά η Deutsche Bank την κάλυψη για τον ΟΤΕ, κάνοντας λόγο για μια εταιρεία με αξιόπιστη αύξηση της αξίας αλλά και καταλύτες.

Ειδικότερα, ο γερμανικός κολοσσός επισημαίνει ότι ο ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και πουλά το μοναδικό άλλο περιουσιακό στοιχείο της, την μικρότερη από τις 4 εταιρείες κινητής της Ρουμανίας.

Εκτιμά επίσης ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αυξάνει την αξία του πρώτον μέσω της συνεχιζόμενης παροχής ανώτερης συνδεσιμότητας (στη σταθερή και την κινητή) και εξυπηρέτησης πελατών και δεύτερον μέσω της ανάπτυξης των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών (καθώς και το ελληνικό κράτος συνεχίζει να ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες).

Αναφέρει ακόμη ότι, σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες εταιρείες, ο ΟΤΕ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστές που να είναι διατεθειμένοι να «κάψουν» πολύ ρευστό για αρκετά χρόνια.

Τέλος, σημειώνει την πολύ χαμηλή μόχλευση του ΟΤΕ (0.3x) και τη διανομή σχεδόν όλων των ελεύθερων ταμειακών ροών του κάθε χρόνο.

close menu