Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΟΤΕ και Satways υπέγραψαν τη σύμβαση για το σύστημα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας” προχώρησαν οι Περιφέρεια Αττικής και η κοινοπραξία των εταιρeιών OTE-Satways. Το έργο, αξίας 2,95 εκατ. ευρώ, αφορά στην προμήθεια και και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) για την προστασία της Περιφέρειας Αττικής από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας.

Το ΟΠΣ θα αποτελείται από το κεντρικό λογισμικό συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων, που θα ολοκληρώνει το σύνολο των γεωχωρικών και μη δεδομένων, σχεδίων/πλάνων έκτακτης ανάγκης, δεδομένων αισθητήρων, τηλεματικών δεδομένων, ροών βίντεο κοκ και το οποίο θα παρέχει τις κατάλληλες λειτουργίες και διεπαφές για τον βέλτιστο συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης, σε συνεργασία με του φορείς δημόσιας ασφάλειας.

Το κεντρικό λογισμικό θα παρέχει διασυνδέσεις με τα ακόλουθα υποσυστήματα: α) τηλεματικές μονάδες οχημάτων, β) αισθητήρες πεδίου, γ) έξυπνα κινητά τερματικά προσωπικού,
δ) τοπικό εξυπηρετητή ροών βίντεο, ε) συστήματα διαχείρισης περιστατικών φορέων δημόσιας ασφάλειας. Στο κεντρικό σύστημα θα καταλήγουν όλες οι ροές δεδομένων πεδίου (δεδομένα αισθητήρων, τηλεματικά δεδομένα πόρων, βίντεο, συναγερμοί κ.α.). Σε κάθε περίπτωση όλες οι ροές βίντεο και δεδομένα θα είναι προσβάσιμες από την πολυπαραθυρική εφαρμογή πελάτη (client) του Κεντρικού Λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

close menu